Opis czasopisma

Kwartalnik Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja jest możliwie najszerszą platformą społecznego myślenia o edukacji. Głównym zadaniem czasopisma jest animacja dialogu pomiędzy przedstawicielami nauk społecznych, którzy patrzą na procesy oświatowe i instytucje nauczające z różnych perspektyw dyscyplinowych i odmiennych orientacji aksjologicznych.

Tom 22 Nr 3(87) (2019)

Wyświetl wszystkie numery