Kwartalnik Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja jest możliwie najszerszą platformą społecznego myślenia o edukacji. Głównym zadaniem czasopisma jest animacja dialogu pomiędzy przedstawicielami nauk społecznych, którzy patrzą na procesy oświatowe i instytucje nauczające z różnych perspektyw dyscyplinowych i odmiennych orientacji aksjologicznych.

Edukacja dotyka wszystkich, ponieważ będąc istotą społeczną, człowiek jest zarazem istotą uczącą się i nauczającą. Rzeczywistość społeczna w jakiej przyszło nam żyć i pracować, okazała się rzeczywistością nieprzewidywalną. Dlatego nie rezygnując z prospektywnego myślenia o edukacji, naszą uwagę pragniemy skupić przede wszystkim na teraźniejszości. Mglista i nieprzejrzysta teraźniejszość, która stała się naszym udziałem, wymaga interpretacji i intelektualnego oswojenia. Zadanie to stawiamy przed autorami i współpracownikami kwartalnika.

Deklaracja o wersji pierwotnej

Wydawca kwartalnika myśli społeczno-pedagogicznej Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja informuje, że wersją pierwotną (referencyjną) czasopisma jest wydanie papierowe (ISNN 1505-8808).

Każdorazowo po ukazaniu się drukiem nowego numeru, Wydawnictwo zamieszcza na stronie internetowej pełną zawartość czasopisma.

Indeksowanie

Czasopismo znajduje się na prestiżowej liście ERIH (NAT). Zajmuje wysoką pozycję w wykazie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (część C wykazu – 10 punktów).

Jest indeksowane w bazach: BazHum oraz CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities).