Główna osoba do kontaktu

Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej
Dolnośląska Szkoła Wyższa

Wsparcie techniczne

Dorota Siwecka