Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł prezentuje autorską koncepcję nowej organizacji edukacji i odmienną od obowiązującej wizję szkoły. Punktem wyjścia projektu jest krytyka racjonalności naukowo-technicznej, na której zbudowana została nowoczesność rozumu instrumentalnego, leżącego u podstaw edukacji szkolnej. Proponowana przez Autora zmiana ma charakter systemowy. Jej kluczowym elementem jest wizja szkoły holistycznej, wspomagającej ucznia w rozwoju, respektująca jego autonomię i podmiotowość. W końcowej części tekstu omówione zostały założenia programowe edukacji holistycznej, zasady organizacji i sposób funkcjonowania, dobór treści kształcenia itp.

Słowa kluczowe

rozum instrumentalny edukacja bankowa szkoła holistyczna program kształcenia rozwój podmiotowość

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. [SoR] (b.d.), Najlepszy europejski system edukacji?, http://www.plandaltonski.pl/publikacje/129-najlepszyeuropejski-system-edukacji [dostęp: 9.04.2015 r.].
 2. BELLEI C., 2009, Does lengthening the school day increase students’ academic achievement? Results from a natural experiment in Chile, Economics of Education Review, 28, http://datatopics.worldbank.org/hnp/files/edstats/chlstu09a.pdf [dostęp: 16.03.2015 r.].
 3. BIŃCZAK P., 2013, Zacznijmy uczyć dla wiedzy, http://www.instytutobywatelski.pl/14792/komentarze/zacznijmy-uczyc-dla-wiedzy [dostęp: 9.04.2015 r.].
 4. COELEN T., 2006, Ganztagseinrichtungen in Finnland, den Niederlanden, Frankreich und Italien. Zu Struktur und Organisation, Zeitschrift für Erziehungswissenschaft, 9, 1, http://link.springer.com/article/10.1007/s11618-006-0005-4 [dostęp: 16.03.2015 r.].
 5. DECICCA P., 2007, Does full-day kindergarten matter? Evidence from the first two years of schooling, Economics of Education Review, 26, http://www.journals.elsevier.com/economics-of-educationreview [dostęp: 16.03.2015 r.].
 6. DOUGLAS B., 1975, Nauczyciel i uczniowie. Od porozumiewania się do kształcenia, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 7. DYRDA B., 2011, Badanie systemu pracy z uczniem zdolnym. Raport z badania case study w Austrii, Czechach, Finlandii, Niemczech i Wielkiej Brytanii, ORE, Warszawa, http://www.ore.edu.pl/index.php?option=com_phocadownload&view=category&id=104:raporty-z-bada&Itemid=1355 [dostęp: 20.03.2015 r.].
 8. DZIEWULAK D., 1997, Systemy szkolne Unii Europejskiej, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 9. ELICKER J., MATHUR S., 1997, What Do They Do All Day? Comprehensive Evaluation of a Full-Day Kindergarten, Early Childhood Research Quarterly, 12.
 10. Familijny Poznań: Moje Przedszkole. Raport podsumowujący projekt (b.d.), http://familijny.pl/lodz/fundacja/do_pobrania/repository/Fundacja/Do%20pobrania%20-%20raport/Moje_Przedszkole_Dolny_Slask_-_Raport.pdf [dostęp: 9.04.2015 r.].
 11. FISCHER N., KLIEME E., 2013, Quality and effectiveness of German all-day schools: Results of the “Study on the Development of All-day Schools”, [in:] J. Ecarius, E. Klieme, L. Stecher, J. Woods (eds.), Extended Education – an International Perspective, Verlag Barbara Budrich, Leverkusen, http://www.projekt-steg.de/content/publikationen-aus-steg-zum-download [dostęp: 16.03.2015 r.].
 12. GARNER R., 2015, Finland schools: Subjects scrapped and replaced with “topics” as country reforms its education system, The Independent, 20 March 2015, http://www.independent.co.uk/news/world/europe/finland-schools-subjects-are-out-and-topics-are-in-as-country-reforms-its-education-system-10123911.html?cmipid=fb [dostęp: 21.03.2015 r.].
 13. GMEREK T., 2007, Społeczne funkcje szkolnictwa w Finlandii, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistycznej w Lesznie, Poznań–Leszno.
 14. GMEREK T., 2011, Edukacja i nierówności społeczne. Studium porównawcze na przykładzie Anglii, Hiszpanii i Rosji, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 15. GOŁĘBNIAK B.D. (red.)., 2002, Uczenie metodą projektów, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa.
 16. HOJNACKI L., POLAK M. (red.), 2013, Jakich pilnych zmian potrzebuje polska szkoła?, Think Global, Warszawa, http://www.edunews.pl/system-edukacji/warto-przeczytac/2283-jakich-pilnych-zmianpotrzebuje-polska-szkola [dostęp: 2.04.2015 r.].
 17. JUCEWICZ A., 2015, Jesper Juul: Obecny system edukacji wymyślono, żeby tworzyć uległych obywateli. Czas na strajk, Wysokie Obcasy, 11 kwietnia, http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/56,109835,17730007,Jesper_Juul__Obecny_system_edukacji_wymyslono__zeby.html#TRwknd [dostęp: 12.04.2015 r.].
 18. Kluczowe dane o edukacji w Europie 2012, Eurostat, http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2012/10/KD_2012_PL.pdf [dostęp: 9.04.2015 r.].
 19. KOŁODZIEJCZYK W., POLAK M., 2011, Jak będzie zmieniać się edukacja? Wyzwania dla polskiej szkoły i ucznia, http://www.instytutobywatelski.pl/3243/publikacje/raporty/nowosc-jak-bedzie-zmieniac-sie-edukacjawyzwania-dla-polskiej-szkoly-i-ucznia-2 [dostęp: 16.03.2015 r.].
 20. KROTOSKA D., 2015, Finowie nie chcą przedmiotów w szkołach. Czy to początek rewolucji w edukacji?, http://www.tokfm.pl/Tokfm/1,103086,17670020,Finowie_nie_chca_przedmiotow_w_szkolach__Czy_to_poczatek.html [dostęp: 9.04.2015 r.].
 21. KWAŚNICA R., 1987, Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 22. KWAŚNICA R., 1995, Ku dialogowi w pedagogice, [w:] R. Kwaśnica, J. Semków (red.), Ku dialogowi w pedagogice, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 23. KWAŚNICA R., 2014, Dyskurs edukacyjny po inwazji rozumu instrumentalnego. O potrzebie refleksyjności, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław.
 24. KWAŚNICA R. (red), 1995, Teraźniejszość jako czas metafizyki, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 25. MICHUŁKA D., AALTONEN O., 2006, Reforma dokonana... w Finlandii, Polonistyka, 9.
 26. PIECHOCIŃSKI R., 2004, Współczesne systemy edukacyjne, Wydawnictwo Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa.
 27. PORTMAN R., 2007, Cały dzień w szkole, Wydawnictwo Jedność, Kielce.
 28. POTULICKA E., 2014, Neoliberalne reformy edukacji w Stanach Zjednoczonych: od Ronalda Reagana do Baracka Obamy, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 29. POTULICKA E., HILDEBRANDT-WYPYCH D., CZECH-WŁODARCZYK C. (red.), 2013, Systemy edukacji w krajach europejskich, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
 30. Raport o stanie edukacji 2012, 2013, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa, http://bibliotekakrk.ibe.edu.pl/opac_css/doc_num.php?explnum_id=414 [dostęp: 2.04.2015 r.].
 31. RAY K., SMITH M., 2010, The Kindergarten Child: What Teachers and Administrators Need to Know to Promote Academic Success in all Children, Early Childhood Education, 38.
 32. ROBIN K., FREDE E., BARNETT S., 2006, Is More Better? The Effects of Full-Day vs. Half-Day Preschool on Early School Achievement, http://nieer.org/resources/research/IsMoreBetter.pdf [dostęp: 16.03.2015 r.].
 33. SIMOLA H., 2012, Sekret fińskiej edukacji, http://www.instytutobywatelski.pl/10216/komentarze/sekretfinskiej-edukacji [dostęp: 9.04.2015 r.].
 34. ŚLUSARCZYK M., 2010, Spory o edukację wczoraj i dziś, Wydawnictwo Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków.
 35. TAYLOR K., 2015, At Success Academy Charter Schools, High Scores and Polarizing Tactics, The New York Times/Region, 6 kwietnia, http://www.nytimes.com/2015/04/07/nyregion/at-success-academycharter-schools-polarizing-methods-and-superior-results.html?emc=edit_na_20150406&nlid=59628121 [dostęp: 9.04.2015 r.].
 36. TILLMANN K., ROLLETT W. (b.d.), Does participation matter? The impact of participation on multiprofessional co-operation in German all-day schools. Proceedings (full paper) of the 25th International Congress for School Effectiveness and Improvement (ICSEI), http://www.icsei.net/fileadmin/ICSEI/icsei_2012/papers/1792755_Multi-professional_Co-operation_and_Participation_Tillmann_Rollett.pdf [dostęp: 16.04.2015 r.].
 37. Blogi
 38. http://edukacjaprzyszlosci.blogspot.com/
 39. http://belferka1.blogspot.com/