Treść głównego artykułu

Abstrakt

Przyjęty problem badawczy dotyczy relacji między strukturą ja cielesnego i kontekstem kulturowym. Ja cielesne rozumiane jest jako centralny podsystem osobowości obejmujący trzy elementy. Pierwsze dwa to: funkcje ja cielesnego (doznawanie, interpretacja i regulacja) oraz psychiczne reprezentacje ja cielesnego. Podmiotowe (funkcje) i przedmiotowe (reprezentacje) aspekty ja cielesnego decydują o poczuciu tożsamości cielesnej. Psychiczne reprezentacje składają się na strukturę ja cielesnego. Głównym celem artykułu była eksploracja struktury ja cielesnego mężczyzn – Polaków i Duńczyków – trenujących sztuki walki (66 mężczyzn w wieku od 17 do 27 lat). Wszyscy przebadani zostali Kwestionariuszem Ja Cielesnego autorstwa B. Miruckiej. Wyniki badań dowiodły, że istnieje istotny związek między strukturą ja cielesnego (reprezentacją schematu ciała, reprezentacją potrzeb cielesnych oraz reprezentacją wiedzy) a kontekstem kulturowym – polskim i duńskim.

Słowa kluczowe

ja cielesne struktura ja cielesnego sztuki walki kontekst kulturowy

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ALIK J., MCCRAE R.R., 2004, Toward a geography of personalisty traits: Patterns of profiles cross 36 cultures, Jurnal of Cross-Cultural Psychology, Vol. 35(1).
 2. BOSKI P., 2009, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, PWN, Warszawa.
 3. CHODKIEWICZ M., 1990, Charakterystyka i rozwój stylu karate kypokushinaki na świecie i w Polsce, Warszawa.
 4. COLE J., PAILLARD J., 1995, Living without Touch and Peripheral Information about Body Position and Movement: Studies with Deafferented Subjects, [in:] J.L. Bermudez, A. Marcel, N. Eilan (eds.), The Body and the Self, Cambridge.
 5. CYNARSKI W.J., 2000, Sztuki walki budo w kulturze Zachodu, WSP, Rzeszów.
 6. DĄBROWSKA J., 2010, Transkulturowe aspekty Ja cielesnego mężczyzn – Polaków i Duńczyków – trenujących sztuki walki, niepublikowana praca magisterska napisana pod kierunkiem B. Miruckiej, Białystok.
 7. FISHER S., 1987, Development and Structure of Body Image, New York.
 8. FREDRICKSON B.L., ROBERTS T., 1997, Objectification theory: Toward understanding women’s lived experiences and mental health risks, Psychology of Women Quaterly, Vol. 1(21).
 9. GALLAGHER S., 1995, Body Schema and Intentionality, [in:] J.L. Bermudez, A. Marcel, N. Eilan, (eds.), The Body and the Self, Cambridge.
 10. GIDDENS A., 2010, Nowoczesność i tożsamość, PWN, Warszawa.
 11. HOFSTEDE G., 2001, Culture’s Concequences. Comparing values, behaviors, institutions and organizations across nations, Thousand Oaks.
 12. JAKSON L., 1992, Physical Appearance and Gender: Sociobiological and Sociocultural Perspectives, Albany.
 13. KINSBOURNE M., 1995, Awareness of one’s own body: An attentional theory of its nature, [in:] J.L. Bermudez, A. Marcel, N. Amir (eds.), The body and the self, Cambridge.
 14. KRUEGER D., 2002, Integrating Body Self and Psychological Self, New York.
 15. MARKS N., ABDALLAH S., SIMMS A., THOMPSON S., 2006, The happy planet index, London.
 16. MATSUMOTO D., JUANG L., 2007, Psychologia międzykulturowa, GWP, Gdańsk.
 17. MCCRAE R.R., ALIK J., 2004, Toward a Geography of Personality Traits. Patterns of Profiles across 36 Cultures, Journal of Cross-Cultural Psycholog, Vol. 35.
 18. MCKINLEY N.M., 1999, Women and objectified body consciousness: Mothers’ and daughters’ body experience in cultural, developmental, and familial context, Developmental Psychology, Vol. 35.
 19. MEISSNER W., 1997, The self and the body: I. The body self and the body image, Psychoanalysis and Contemporary Though, Vol. 20.
 20. MIKUŁOWSKI-POMORSKI J.M., 2006, Jak narody porozumiewają się ze sobą w komunikacji międzykulturowej i komunikowaniu medialnym, Universitas, Kraków.
 21. MIRUCKA B., 2003, Ja cielesne fundamentem osobowości, Polskie Forum Psychologiczne, 8.
 22. MIRUCKA B., SAKSON-OBADA O., 2012, Ja cielesne – od normy do zaburzeń, GWP, Gdańsk.
 23. PAWLUK J., 1991, Saga o budo. Wschodnie sztuki walk, Warszawa.
 24. POŚPIECH J., 2006, Jakość europejskiego wychowania fizycznego w świetle badań, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowaw w Raciborzu.
 25. REYKOWSKI J., 1999, Kolektywizm i indywidualizm jako kategorie opisu zmian społecznych i mentalności, [w:] K. Gawlikowski (red.), Indywidualzim a kolektywizm, PAN, Warszawa.
 26. SAKSON-OBADA O., 2009, Pamięć ciała. Ja cielesne w relacji przywiązania i w traumie, Defin, Warszawa.
 27. SHILLING CH., 2010, Socjologia ciała, PWN, Warszawa.
 28. SHONTZ F.C., 1969, Perceptual and Cognitive Aspects of Body Experience, New York.
 29. STERKOWICZ S., 1992, Charakterystyka wybranych wskaźników określających stan przygotowania zawodników karate, Wydawnictwo Monograficzne AWF w Krakowie, Vol. 47.
 30. THOMPSON J.K., HEINBERG L.J., ALTABE M., TANTLEFF-DUNN S., 1999, Exacting Beauty: Theory, Assessment and Treatment of Body Image Disturbance, Washington.
 31. TURNER B.S., 1992, Regulating Bodies. Essays in Medical Sociology, London.