Treść głównego artykułu

Abstrakt

Informacje zwrotne, które uczeń otrzymuje od nauczyciela, są ważnym elementem oddziaływania zarówno na postępy edukacyjne, jak i wypełnianie norm i zasad oraz zachowania prospołeczne na teranie szkoły. Skuteczność feedbacków zależy od sposobu ich sformułowania. Celem badania było sprawdzenie, jakiego rodzaju informacje zwrotne dominują w komunikacji między uczniami i nauczycielami. Udzielanie informacji zwrotnych analizowano w dwóch grupach: nauczycieli i uczniów. W badaniu wzięli udział uczniowie liceum (N = 271) oraz nauczyciele (N = 65). Zastosowano kwestionariusz ankiety Feedbacki Nauczycieli, umożliwiający zbadanie deklaracji respondentów w zakresie częstości występowania danej formy feedbacku w zadaniach dydaktycznych vs. sytuacjach wychowawczych, z uwzględnieniem pozytywnych vs. negatywnych zachowań. Wyniki badania pokazują, że w odniesieniu do feedbacków pozytywnych wyobrażenia nauczycieli na temat oczekiwań uczniów i deklarowane przez uczniów oczekiwania są zbieżne, a w przypadku feedbacków negatywnych – rozbieżne. Wyraźna różnica między nauczycielami i uczniami występuje w opiniach na temat rzeczywiście przekazywanych feedbacków pozytywnych i negatywnych. W przypadku nauczycieli widoczna jest tendencja do kreowania własnego wizerunku jako osoby kompetentnej komunikacyjnie. Uczniowie natomiast wskazują na niedostatki w zakresie komunikacji zwrotnej ze strony nauczycieli.

Słowa kluczowe

komunikacja nauczyciel–uczeń informacja zwrotna

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ADLER R.B., ROSENFELD L.B., PROCTOR R.F., 2006, Relacje interpersonalne, tłum. G. Skoczylas, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.
 2. BĄK O., 2011, Informacje zwrotne przekazywane przez nauczycieli w percepcji uczniów szkół ponadgimnazjalnych, Psychologia Rozwojowa, 16, 2.
 3. BEE R., BEE F., 2000, Feedback, tłum. I. Morżoł, Petit, Warszawa.
 4. BENG HUAT S., JAMES A., 2011, The potential role of schools and teachers in the character development of young people in England: Perspectives from pupils and teachers, Evaluation & Research in Education, 24, 2.
 5. BLACK P., HARRISON C., LEE C., MARSHALL B., DYLAN W., 2002, Working inside the black box: Assessment for learning in the classroom, Glassessment, London.
 6. BURNETT P.C., 2001, Elementary students’ preferences for teacher praise, Journal of Classroom Interactions, 36, 1.
 7. CHALK K., BIZO L., 2004, Specific praise improves on-task behaviour and numeracy enjoyment. A study of year four pupils engaged in numeracy hour, Educational Psychology in Practice, 4 (20).
 8. DECI R., KOESTNER R., RYAN R., 1999, A meta-analytic review of experiments examining the effects of extrinsic rewards on intrinsic motivation, Psychological Bulletin, 125.
 9. HATTIE J., TIMPERLY H., 2007, The Power of Feedback, Review of Educational Research, 1 (77).
 10. JAGIEŁA J., 2004, Komunikacja interpersonalna w szkole. Krótki przewodnik psychologiczny, Rubikon, Kraków.
 11. JUSSIM L., PALUMBO P., CHAPMAN C., MADON S., SMITH A., 2008, Piętno a samospełniające się proroctwa, [w:] T.F. Heatherton, R.E. Kleck, M.R. Hebl, J.G. Hull (red.), Społeczna psychologia piętna, tłum. J. Radzicki, Collegium Civitas i PWN, Warszawa.
 12. KLUGER A.N., DENISI A., 1996, The effects of feedback interventions on performance: A historical review, a meta-analysis, and a preliminary feedback intervention theory, Psychological Bulletin, 119.
 13. ŁUKASZEWSKI W., 2002, Zwrotne informacje o wyniku czynności, [w:] I. Kurcz, D. Kądzielawa (red.), Psychologia czynności – nowe perspektywy, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 14. MACIĄG J., 2001, Komunikacja interpersonalna w relacji nauczyciel–uczeń, [w:] W. Kojs (red.), Procesy komunikacyjne w szkole: wyznaczniki, tendencje, problemy, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
 15. MORY E., 2004, Feedback research revisited, [in:] D. Jonassen (ed.), Handbook of research on educational communications and technology, Lawrence Erlbaum, Mahwah NY.
 16. POULOS A., MAHONY M.J., 2008, Effectiveness of feedback: the students’ perspective, Assessment & Evaluation in Higher Education, 2 (33).
 17. SHARP P., 1985, Behaviour modification in the secondary school: A survey of students’, attitudes to rewards and praise, Behavioral Approaches with Children, 9.
 18. SWINSON J., HARROP A., 2001, The differential effects of teacher approval and disapproval in junior and infant classrooms, Educational Psychology in Practice, 2 (17).
 19. SWINSON J., KNIGHT R., 2007, Teacher verbal feedback directed towards secondary pupils with challenging behaviour and its relationship to their behaviour, Educational Psychology in Practice, 3 (23).