Treść głównego artykułu

Abstrakt

Tekst dotyczy relacji między kontrolą społeczną a technologią. Związek ten analizowany jest na przykładzie jednego wybranego obszaru życia społecznego – sportu. Pole to stanowi bowiem miejsce niezwykle wyraźnie ukazujące dynamikę jego przemian. Na podstawie wybranych przykładów Autor poszukuje odpowiedzi na dwa główne pytania badawcze: kto dziś kontroluje technologię w świecie sportu i jak się ją kontroluje. Artykuł opiera się na badaniach empirycznych zrealizowanych w środowisku sportowym. Wykorzystuje on metodę case study. W jej ramach zastosowane zostały trzy techniki – desk research, analiza dyskursu medialnego oraz eksperckie wywiady jakościowe.

Słowa kluczowe

technologia i kontrola społeczna technologia sport pedagogika sportu socjologia sportu technologiczny nadzór

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BAUMAN Z., 2009, Nowoczesność i Zagłada, tłum. J. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 2. BURKE T., GENN-BASH A., HAINES B., 1991, Competition in Theory and Practice, Routledge, London.
 3. BUTLER J., 2008, Uwikłani w płeć. Feminizm i polityka tożsamości, tłum. K. Krasuska, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 4. CAILLOIS R., 1973, Żywioł i ład, tłum. A. Tatarkiewicz, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa.
 5. FIEDLER R., 1997, Mediamorphosis. Understanding New Media, Sage, Londyn.
 6. FOUCAULT M., 2010, Bezpieczeństwo, terytorium, populacja. Wykłady w Collège de France, tłum. M. Herer, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. GERRING J., 2007, Case Study Research: Principles and Practice, Cambridge University Press, Cambridge.
 8. GIDDENS A., 2007, Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, tłum. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 9. GIDDENS A., 2009, Życie w społeczeństwie posttradycyjnym, [w:] U. Beck, A. Giddens, S. Lash, Modernizacja refleksyjna. Polityka, tradycja i estetyka w porządku społecznym nowoczesności, tłum. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 10. HABERMAS J., 1999, Racjonalność działania a racjonalność społeczna, tłum. A. Kaniowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. HENDRYKOWSKI M., 1994, Słownik terminów filmowych, Ars Nowa, Poznań.
 12. HOROWITZ A., 1990, The Logic of Social Control, Plenum Press, Londyn.
 13. JENKINS H., 2007, Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, tłum. M. Bernatowicz, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 14. KEEN A., 2007, Kult amatora. Jak Internet niszczy kulturę, tłum. M. Bernatowicz, M. Topolska-Ghariani, Wydawnictwo Akademickie i Profesjonalne, Warszawa.
 15. KLEIN A., 2008, Oscar Pistorius dzięki protezom ma trzykrotnie mocniejsze odbicie – uznali naukowcy z Kolonii, Dokument elektroniczny: http://bieganie.pl/?cat=11&id=460&show=1 [dostęp: 19.04.2015 r.].
 16. MARODY M., GIZA-POLESZCZUK A., 2004, Przemiany więzi społecznych. Zarys teorii zmiany społecznej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 17. NOSAL P., 2014, Technologia i sport, Wydawnictwo Naukowe Katedra, Gdańsk.
 18. PAWŁUCKI A., 1996, Pedagogika wartości ciała, Wydawnictwo AWF Gdańsk, Gdańsk.
 19. SZACKA B., 2003, Wprowadzenie do socjologii, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 20. SZLENDAK T., 2004, Supermarketyzacja. Religia i obyczaje seksualne młodzieży w kulturze konsumpcyjnej, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 21. TURNER V., 2005, Gry społeczne, pola i metafory. Symboliczne działanie w społeczeństwie, tłum. W. Usakiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 22. WEBER M., 2004, Racjonalność, władza, odczarowanie, tłum. M. Holona, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 23. ZNANIECKI F., 1973, Socjologia wychowania, t. 2, PWN, Warszawa.