Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego tekstu była analiza wizerunku męskości przedstawionego w podręcznikach języka polskiego dla szkół gimnazjalnych. Przeprowadzona została krytyczna analiza dyskursu podręczników, a następnie interpretacja uzyskanych wyników przy pomocy narzędzi teorii postkolonialnej. W rezultacie określone zostały znaczenie oraz funkcja kreowanych w analizowanym materiale męskich tożsamości, zawarte w nich obszary wykluczeń oraz znaczenie tych tożsamości w szerszym kontekście społecznym oraz kulturowym.

Słowa kluczowe

podręczniki szkolne gimnazjum teoria postkolonialna gender studies męskość

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BAKUŁA B., 2006, Kolonialne i postkolonialne aspekty polskiego dyskursu kresoznawczego (Zarys problematyki), Teksty Drugie, nr 6.
 2. BONI M. (red.), 2009, Polska 2030. Wyzwania rozwojowe, Zespół Doradców Strategicznych Prezesa Rady Ministrów, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 3. BORKOWSKA G., 2007, Polskie doświadczenie kolonialne, Teksty Drugie, nr 4.
 4. BUCHOWSKI M., 2008, Widmo orientalizmu w Europie. Od egzotycznego Innego do napiętnowanego swojego, Recykling Idei, nr 10.
 5. BRUGEILLES C., CROMER S., 2009, Promoting Gender Equality Through Textbooks. A methodological Guide, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Paris.
 6. CHAKRABARTY D., 2009, Od subaltern studies do provincializing Europe. Kilka postkolonialnych refleksji na temat historii, Porównania, nr 6.
 7. CONNEL R.W, 2005, Globalisation, Imperialism and Masculinities, [in:] M.S. Kimmel, J. Hearn, R.W. Connel (eds.), Handbook of Studies on Men and Masculinities, Sage Publications.
 8. DAVIS N.Y., 1998, Gender and nation, [in:] R. Wilford, R. Miller (eds.), Women, Ethnicity and Nationalism: The Politics of Transition, Routledge, London–New York.
 9. DĄBROWSKA M., RADOMSKI A. (red.), 2010, Męskość w kulturze współczesnej. Praktyki męskości, Wydawnictwo Wiedza i Edukacja, Lublin.
 10. DOMAŃSKA E., 2008, Obrazy PRL-u w perspektywie postkolonialnej, [w:] K. Brzechczyna (red.), Obrazy PRL-u, IPN, Poznań.
 11. FUSZARA M. (red), 2008, Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Wydawnictwo Trio, Warszawa.
 12. GEE J.P., 2005, An introduction to discourse analysis, Taylor & Francis e-Library.
 13. GHANDI L., 2008, Teoria postkolonialna, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 14. HEIN L., SELDEN M., 2000, The Lessons of War, Global Power and Social Change: Censoring History. Citizenship and Memory in Japan, Germany and the United States, ed. by L. Hein and M. Selden, An East Gate Book, New York.
 15. HOOKS B., 1990, Yearning: Race, gender, and cultural politics, South End Press, Boston, MA.
 16. KALINOWSKA E., 1995, Wizerunki dziewczynek i chłopców, kobiet i mężczyzn w podręcznikach szkolnych, Kwartalnik Pedagogiczny, nr 1–2.
 17. KOPCIEWICZ L., ZIERKIEWICZ E., 2009, Wstęp, [w:] L. Kopciewicz, E. Zierkiwicz (red.), Koniec mitu niewinności. Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa.
 18. LERNER R., NAGAU A.K., ROTHMAN S., 1995, Molding the Good Citizen. The Politics of High School History Texts, Preager Publishers, Westport, Connecticut, London.
 19. MARCZUK B., GRABEK A., 2013, Tęczowy podręcznik, Rzeczpospolita, 28.03.
 20. MELOSIK Z., 2010, Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Wyd. Impuls, Kraków.
 21. PANKOWSKA D., 2005, Obraz systemu ról płciowych w podręcznikach – analiza porównawcza, [w:] Przegląd Badań Edukacyjnych, nr 1.
 22. PANKOWSKA D, 2009, Obraz systemu ról płciowych w polskich podręcznikach dla klas początkowych, [w:] L. Kopciewicz i E. Ziarkiewicz (red.), Koniec mitu niewinności? Płeć i seksualność w socjalizacji i edukacji, Eneteia, Wydawnictwo Psychologii i Kultury Warszawa.
 23. SPIVAK G.Ch., 1988, Can the subaltern speak? [in:] C. Nelson, L. Grossberg (eds.), Marxism and the Interpretation of Culture, University of Illinois Press, Urbana and Chicago.
 24. SZAFRANIEC K., 2011, Młodzi 2011, Kancelaria Prezesa Rady Ministrów, Warszawa.
 25. TILLMAN K.-J., 1996, Teorie socjalizacji. Społeczność, instytucja, upodmiotowienie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 26. ZAMOJSKA E., 2010, Równość w kontekstach edukacyjnych. Wybrane aspekty równości w polskich i czeskich podręcznikach szkolnych, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.