Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem niniejszego artykułu jest wskazanie trajektorii rozwoju relacji między przedmiotami a człowiekiem w świetle posthumanizmu. W tym kontekście chciałbym pokazać, jakie wyzwania stawiają przed nami nowe technologie oraz jak zmienia się współczesne funkcjonowanie podmiotów, zarówno w wymiarze materialnym, jak i dyskursywnym.

Słowa kluczowe

posthumanizm praca niematerialna czarne zwierciadło podmiot tożsamość autopoiesis emancypacja

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ARIÈS P., 2010, Historia dzieciństwa, tłum. M. Ochab, Aletheia, Warszawa.
 2. BAUMANN Z., Przyczynek do fenomenologii roju, http://www.krytykapolityczna.pl/Opinie/Bauman-Przyczynek-do-fenomenologii-roju/menu-id-197.html, dostęp: 25.03.2015.
 3. BAUDRILLARD J., 2005, Symulakry i symulacja, tłum. S. Królak, Sic!, Warszawa.
 4. BRAIDOTTI R., 2014, Po człowieku, tłum. J. Bednarek, A. Kowalczyk, PWN, Warszawa.
 5. GUATTARI F., 1995, Chaosmosis, Power Institute, Bloomington, Indianapolis.
 6. HABERMAS J., 2003, Przyszłość natury ludzkiej. Czy zmierzamy do eugeniki liberalnej?, Scholar, Warszawa.
 7. HARDT M., NEGRI A., 2012, Rzecz-pospolita, korporacja ha!art, Kraków.
 8. KRUK J., 2008, Doświadczenie, reprezentacja i działanie wśród rzeczy i przedmiotów. Projektowanie edukacyjne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 9. LACAN J., Faza lustra jako formująca funkcję Ja taką, jaka nam się ujawnia w doświadczeniu psychoanalitycznym, http://psychoanalityk.firmy.net/aktualnosci.html?n=95NC, dostęp: 30.03.2015.
 10. LATOUR B., 2011, Nigdy nie byliśmy nowocześni, tłum. M. Gdula, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 11. MARAZZI CH., 2014, Socjalizm kapitału, [w:] Liberia Università Metropolitana (red.), Marks Nowe Perspektywy, PWN, Warszawa.
 12. MARKS K., 1986, Zarys krytyki ekonomii politycznej, tłum. J. Wyrozembski, Książka i Wiedza, Warszawa.
 13. OLSEN B., 2010, Kultura materialna po tekście: przywracanie obecności rzeczom, [w:] E. Domańska (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 14. SZADKOWSKI K., 2013, Postoperaistyczne lektury Marksowskiego „Fragmentu o maszynach” w świetle krytyki, [w:] Praktyka Teoretyczna nr 3(9), http://www.praktykateoretyczna.pl/PT_nr9_2013_Po_kapitalizmie/04.Szadkowski.pdf, dostęp: 2015.07.23.
 15. VARCELLONE C., 2014, Trójjednia kapitału, [w:] Liberia Università Metropolitana (red.), Marks Nowe Perspektywy, PWN, Warszawa.