Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule została poddana analizie idea cyborgizacji w perspektywie społecznej, z punktu widzenia społecznej wyobraźni oraz z punktu widzenia edukacyjnych projektów. Ukazane zostały konteksty zaistnienia idei cyborgizacji i naświetlone typy refleksji konstytuujące współczesne dyskursy technologiczne i ich wpływ na życie społeczne i edukację. Najważniejszą częścią tekstu jest ukazanie potencjalnego wpływu nowoczesnych technologii na edukację oraz zarysowanie problemu emancypacji osób uczących się.

Słowa kluczowe

cyborgizacja technika postęp posthumanizm uczenie się

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BAKKE M., 2010, Bio-transfiguracje, Sztuka i estetyka posthumanizmu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 2. BRAIDOTTI R., 2006, Transpositions: On Nomadic Ethics, Polity Press, Cambridge.
 3. BRAIDOTTI R., 2014, Po człowieku, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 4. CARON A.H., CARONIA L., 2007, Moving cultures. Mobile communication in everyday life, McGill-Queens University Press, Montreal.
 5. CARONIA L., 2005, Mobile culture: An ethnography of cellular phone use in teenagers’ everyday life, Convergence. The Journal of Research into Media Technologies, 11.
 6. CARONIA L., CARON A.H., 2004, Constructing a specific culture: Young people’s use of the mobile as a social performance, Convergence. The Journal of Research into Media Technologies, 10.
 7. DILTS M.M., 1941, The Telephone in a changing world, Longman’s Green, New York.
 8. DINGLI A., SEYCHEL D., 2015, The New Digital Natives: Cutting the Chord, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg.
 9. DUSEK V., 2011, Wprowadzenie do filozofii techniki, Wydawnictwo WAM, Kraków.
 10. DYLAK S., 2013, Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa.
 11. GAJEWSKA G., 2010, Arcy-nie-ludzkie. Przez science fiction do antropologii cyborgów, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań.
 12. HARAWAY D., 2003, Manifest cyborgów: nauka, technologia i feminizm socjalistyczny lat osiemdziesiątych, Przegląd Filozoficzno-Literacki, nr 1.
 13. HJORTH L., 2012, iPersonal: A Case Study of the Politics of the Personal, [in:] L. Hjorth, J. Burgess, I. Richardson (eds.), Studying Mobile Media: Cultural Technologies, Mobile Communication, and the iPhone, Routledge, New York.
 14. HOJNACKI L. (red.), 2011, M-Learning czyli rewolucja w nauczaniu, Think Global, Warszawa.
 15. KLICHOWSKI M., PRZYBYŁA M., 2013, Cyborgizacja edukacji – próba konceptualizacji, Studia Edukacyjne, nr 24.
 16. LATOUR B., 2009, Polityka natury, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 17. LATOUR B., 2011, Nigdy nie byliśmy nowocześni, Oficyna Naukowa, Warszawa.
 18. LEE H., 2013, 3D Holographic Technology and Its Educational Potential, TechTrends, 57(4).
 19. MORE M., 2014, The Extropian Priniciples. A Transhumanist Declaration, http://vency.com/EXtropian3.htm (dostęp: 30.12.2014).
 20. OLSEN B., 2010, Kultura materialna po tekście. Przywracanie obecności rzeczom, [w:] E. Domańska (red.), Teoria wiedzy o przeszłości na tle współczesnej humanistyki. Antologia, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań.
 21. PRENSKY M., 2012, From Digital Natives to Digital Wisdom, Sage, London.
 22. ROSE N., 2011, Polityka życia samego, Praktyka Teoretyczna, nr 2–3.
 23. SELINGER M., SEPULVEDA A., BUCHAN J., 2013, Education and the Internet of Everything: How ubiquitous connectedness can help transform pedagogy, White Paper, Cisco, San Jose, CA.
 24. STARNER T., 2014, How wearables worked their way into the mainstream, Pervasive Computing, Vol. 13.
 25. THOMPSON M., 2009, When daddy is off at war: A hologram home?, The Time, January 9.
 26. ŻIŻEK S., 2006, Rewolucja u bram. W.I. Lenin: pisma wybrane z 1917 roku, Korporacja Ha!art, Kraków.