Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule zostały przedstawione i omówione wyniki badań empirycznych prowadzonych podczas dwóch semestrów nauki w polskich szkołach podstawowych. Celem badań, w których wykorzystano jakościowe podejście, jest prześledzenie procesu implementacji tabletów w projektowanie dydaktyczne w szkole podstawowej oraz zmian w wyłaniających się praktykach nauczania i uczenia się. Wyniki badań wskazują na obecność dominujących schematów dydaktycznych rozwijanych przez nauczycielki wczesnej edukacji: progres, napięcie i regres.

Słowa kluczowe

wczesna edukacja nauczyciele technologie mobilne praktyki nauczania i uczenia się uczeń

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. CERRATTO PARGMAN T., JAHNKE I., DAMSA C., NUSSBAUM M., SÄLJÖ R., 2017, Emergent Practices and Material Conditions in Tablet-mediated Collaborative Learning and Teaching, Workshop at CSCL 2017, ISLS Press, Philadelphia.
  2. DYLAK S., 2013, Architektura wiedzy w szkole, Difin, Warszawa.
  3. JAHNKE I., BERGSTRÖM P., MÅRELL-OLSSON E., HÄLL L., KUMAR S., 2017, Digital Didactical Designs as research framework: iPad integration in Nordic schools, Computers and Education, Vol. 113.
  4. JAHNKE I., KUMAR S., 2014, Digital Didactical Designs: Teachers’ integration of iPads for learningcentered processes, Journal of Digital Learning in Teacher Education, 30 (3).
  5. KLUS-STAŃSKA D., 2011, Dlaczego szkolna kultura dydaktyczna się nie zmienia?, Studia Pedagogiczne, 64.
  6. KLUS-STAŃSKA D., 2012, Wiedza, która zniewala: transmisyjne tradycje w szkolnej edukacji, Forum Oświatowe, 46 (1). Czy pojawienie się mobilnych technologii w klasie szkolnej oznacza zmianę?... 69
  7. PUENTEDURA R., 2014, SAMR Model, dostęp: http://sites.google.com/a/msad60.org/technology-is-learning/samr-model
  8. RABARDEL P., 1995, Les hommes et les technologies, une approche cognitive des instruments contemporains, Armand Colin, Paris.
  9. SÄLJÖ R., 2010, Digital tools and challenges to institutional traditions of learning: technologies, social memory and the performative nature of learning, Journal of Computer Assisted Learning, 26.