Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule prezentowane są wyniki badań wykonanych metodą obserwacji uczestniczącej podczas zajęć z zakresu ekologii akustycznej prowadzonych z dziećmi w wieku szkolnym. Zajęcia zostały zorganizowane jako odpowiedź na postulaty ekologii akustycznej, traktujące o konieczności powszechnego kształcenia świadomości dźwiękowej i tzw. kompetencji sonologicznej. Zwrócono uwagę na stopień znajomości zagadnień z ekologii akustycznej wśród badanych i ich poziom wrażliwości na środowisko dźwiękowe oraz rozumienie walorów estetycznych i artystycznych dźwięku. Zaobserwowano cechy wspólne edukacji z zakresu ekologii akustycznej i pedagogiki twórczości. Wskazuje to na możliwość połączenia takich zajęć z elementami treningu kreatywności, co łącznie wpisuje się w potrzeby nowocześnie rozumianej edukacji.

Słowa kluczowe

ekologia akustyczna środowisko dźwiękowe kreatywność pedagogika twórczości

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. Biennale Sztuki dla Dziecka w Poznaniu – oficjalna strona internetowa, https://www.biennaledladziecka.pl/ projekt/sluchanie-swiata/, [dostęp: 14.05.2019].
 2. Elbląska Gazeta Internetowa, artykuł z 05.09.2012, https://www.portel.pl/kultura/dzwiekospacery/59803, [dostęp: 15.08.2018]. Kształtowanie środowiska dźwiękowego jako przejaw kreatywności dzieci... 83
 3. Filharmonia Łódzka – oficjalna strona internetowa, https://filharmonia.lodz.pl/pl/filharmonia-z-klasa, [dostęp: 14.05.2019].
 4. GROMEK M., KILBACH G., 2012, Lekcja muzyki 4. Zeszyt ucznia. Szkoła podstawowa, nowa era, Warszawa.
 5. KAPELAŃSKI M., 1999, Koncepcja „pejzażu dźwiękowego” (soundscape) w pismach R. Murraya Schafera, praca magisterska napisana w Instytucie Muzykologii Wydziału Historycznego Uniwersytetu Warszawskiego, maszynopis w bibliotece Instytutu Muzykologii Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Internecie, https://static1.squarespace.com/static/50b19a2ae4b01c11f0ef421b/t/51439234e4b0d8ae42620f76/1363382836313/M.+Kapelanski+-+Pisma+Schafera.pdf, [dostęp: 19.05.2019].
 6. KAPELAŃSKI M., 2005, Narodziny i rozwój ekologii akustycznej pod banderą szkoły pejzażu dźwiękowego, Muzyka, 50, nr 2.
 7. KOŁODZIEJSKI M., KILBACH G., GROMEK M., KISIEL M., 2018, Komentarz do podstawy programowej przedmiotu »muzyka«, [w:] Podstawa programowa kształcenia ogólnego z komentarzem. Szkoła podstawowa. Muzyka, dodano 21.03.2018, https://www.ore.edu.pl/wp content/uploads/2018/03/podstawaprogramowa-ksztalcenia-ogolnego-z-komentarzem.-szkola-podstawowa-muzyka.pdf, [dostęp: 01.06.2019].
 8. KOZIELECKI J., 1996, Człowiek wielowymiarowy, Wydawnictwo „Żak”, Warszawa.
 9. LUTOSŁAWSKI W., 2011, O muzyce. Pisma i wypowiedzi, słowo/obraz terytoria, Gdańsk. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, 2017, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20170000356/O/D20170356.pdf [dostęp: 01.06.2019].
 10. POŁOWNIAK M., 2010, Kreatywność i kompetencje społeczne – razem czy osobno?, [w:] M. Karwowski (red.), Kreatywność nie tylko w klasie szkolnej, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa.
 11. SASIN M., 2019, Ekologia akustyczna – nieobecny dyskurs w pedagogice, Kultura – Teraźniejszość – Edukacja, nr 1 (85).
 12. SCHAFER R.M., 1977, The Tuning of the World, Knopf i McClelland and Stewart, Ltd., New York, Toronto.
 13. SCHAFER R.M., 1982, Muzyka środowiska, Res Facta. Teksty o muzyce współczesnej, nr 9.
 14. SCHAFER R.M., 1986, The Thinking Ear: Complete Writings on Music Education, Arcana Editions, Toronto.
 15. SCHAFER R.M., 1995, Poznaj dźwięk. 100 ćwiczeń w słuchaniu i tworzeniu dźwięków, Wydawnictwo Muzyczne Brevis, Poznań.
 16. SMOCZYŃSKA U., JAKÓBCZAK-DRĄŻEK K., SOŁTYSIK A., 2012, Klucz do muzyki 4. Podręcznik do szkoły podstawowej, WSiP, Warszawa.
 17. SNEL E., 2016, Uważność i spokój żabki, Wydawnictwo CoJaNaTo, Warszawa.
 18. SZMIDT K.J., 1995, Poradnik metodyczny dla nauczycieli. Porządek i przygoda. Lekcje twórczości, WSiP, Warszawa.
 19. SZMIDT K.J., 2013, Pedagogika twórczości, GWP, Sopot.
 20. SZYLING G., 2015, Uczniowskie poczucie sprawstwa a praktyki oceniania we wczesnej edukacji, Studia Pedagogiczne, t. LXVIII.