Treść głównego artykułu

Abstrakt

Celem tego artykułu jest ukazanie dwoistości studiowania odbywającego się w ramach instytucji osadzonej w kulturze neoliberalnej i ulegającej komercjalizacji, której wymogi nierzadko pozostają w sprzeczności z ideą studiowania jako schole. Tekst ten jest refleksją autoetnograficzną studentki pedagogiki, która umiejscawia się w nieinstrumentalnym nurcie myślenia o edukacji podejmowanym m.in. przez Gerta Biestę, Jana Masscheleina, Tysona Lewisa czy Piotra Zamojskiego. Artykuł ten jest także próbą odzyskania głosu zagubionego pod reżimem odgórnych rozporządzeń, dyrektyw i znormalizowanych wymogów w dobie akademickiego kapitalizmu. Jest on również staraniem doświadczania wolności edukacyjnej i brania odpowiedzialności za własny proces studiowania.

Słowa kluczowe

polityka neoliberalna komercjalizacja, autoetnografia wolność edukacyjna studiowanie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BIESTA G.J.J., 2013, Time Out, [w:] T. Szkudlarek (red.), Education and the Political, SensePublishers, Rotterdam.
 2. BIESTA G.J.J., SAFSTROM C.A., 2011, A manifesto for education, Policy Futures in Education, 9 (5), DOI: 10.2304/pfie.2011.9.5.540.
 3. BOURDIEU P., PASSERON J.C., 2006, Reprodukcja, PWN, Warszawa.
 4. CHUTORAŃSKI M., SZWABOWSKI O., 2016, O potrzebie pedagogiki radykalnej solidarności – zaproszenie do dyskusji, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1 (73).
 5. CZEREPANIAK-WALCZAK M., 2006, Pedagogika emancypacyjna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 6. DENZIN N.K., 2009, Dyskursy emancypacyjne. Etyka i polityka interpretacji, [w:] N.K. Denzin, Y.S. Lincoln (red.), Metody badań jakościowych, t. II, PWN, Warszawa.
 7. GIROUX H., 1983, Theories of Reproduction and Resistance in the New Sociology of Education: A Critical Analysis, Harvard Educational Review, September 1983, Vol. 53, No. 3.
 8. GIROUX H., 2001, Theory and resistance in Education: Towards a Pedagogy for the Opposition, J F Bergin & Garvey, Westport.
 9. GIROUX H., (2013), Hope in a Time of Permanent War, [online:] https://www.academia.edu/13367809/Hope_in_a_time_of_Despair, [dostęp: 15.06.2019].
 10. ILLICH I., 2010, Odszkolnić społeczeństwo, Fund. bęc zmiana, Warszawa.
 11. KAFAR M., 2016, Auto/biograficzne aspekty praktyk poznawczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 12. LEWIS T.E., 2013, On Study: Giorgio Agamben and educational potentiality, Routledge, Taylor and Francis Group, London–New York.
 13. LEWIS T.E., 2014, Education as Free Use: Giorgio Agamben on Studious Play, Toys, and the Inoperative Schoolhouse, Stud. Philos. Educ., 33, DOI: 10.1007/s11217-013-9365-4.
 14. MASSCHELEIN J., SIMONS M., 2013, In defence of the school, A Public Issue, E-ducation Culture & Society Publishers, Leuven.
 15. MELVILLE H., 2002, Malville’s Short Novels, Ed. Dan McCall, W.W. Norton and Company, New York.
 16. SZWABOWSKI O., 2019, Nekrofilna produkcja akademicka i pieśni partyzantów, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław.
 17. TERCZ J., 2015, Filozofia i to, co na zewnątrz. Wokół Manifestów dla filozofii Alaina Badiou Machina myśli, dostęp: https://machinamysli.wordpress.com/2015/07/04/filozofia-i-to-co-na-zewnatrz-wokolmanifestow-dla-filozofii-alaina-badiou/.
 18. THOREAU H.D., 2018, Walden, czyli życie w lesie, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań.