Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. HRYCAJ-MAŁANICZ E., 2019a, Dwadzieścia pięć lat działalności Lwowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, (Folder) B.w., Lwów.
  2. GOLINOWSKA S. (red.), 2017, Promocja zdrowia dla osób starszych. Podręcznik dla promotorów Zdrowia, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  3. Źródła internetowe
  4. HRYCAJ-MAŁANICZ E., 2019b, Uniwersytet w kwiecie wieku… Rozmowa z doc. dr hab. Eweliną
  5. Hrycaj-Małanicz, Gazeta Senior nr 11, strona internetowa: https://www.gazetasenior.pl/wp-content/uploads/2019/10/Gazeta-Senior-listopad-2019.pdf [dostęp: 08.11.2019].
  6. https://utwlwow.wordpress.com/[dostęp: 08.11.2019].