Treść głównego artykułu

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. BABICKA-WIRKUS A., 2015, Uczeń (nie) biega i (nie) krzyczy. Rytuały oporu jako przejaw autoekspresji młodzieży, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków.
  2. Babicka-Wirkus A., 2015, Potencjał szkoły do kształtowania obywatelskiego nieposłuszeństwa uczniów, Parezja 2015, nr 1.
  3. BABICKA-WIRKUS A., 2016, Przymus w szkole jako warunek podejmowania działań bojowych przez uczniów, [w:] M. Dudzikowa, S. Jaskólska (red.), Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
  4. BABICKA-WIRKUS A., 2016, (Nie)normatywność rytuałów oporu w szkole, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2016, nr 1.
  5. BABICKA-WIRKUS A., 2017, Po co (w) szkole opór?, Dyrektor Szkoły, nr 3.
  6. BABICKA-WIRKUS A., 2018, A Three-Dimensional Model of Resistance in Education, The New Educational Review, Vol. 52.
  7. BABICKA-WIRKUS A., RUSNAK M., 2016, The Dialectic of Ignorance in School, Forum Oświatowe, nr 2.