Treść głównego artykułu

Abstrakt

Artykuł przedstawia charakterystykę narzędzia 6Ps, które może być wykorzystane przez doradców wielokulturowych w pracy poradniczej z dorosłymi radzącymi się, pochodzącymi z różnych obszarów kulturowych (np. imigranci). Autorka dokonuje opisu dwóch sytuacji edukacyjnych z Patras (Grecja) i z Bled (Słowenia), podczas których przeprowadziła zajęcia, zapoznające studentów poradnictwa i doradców-praktyków z narzędziem 6Ps i metodyką jego zastosowania. Na podstawie własnych badań pokazuje dwie różne kultury edukacyjne: nauczania (Bled) i uczenia się (Patras), a także ukryte mechanizmy, procesy, warunki prowadzące do ich powstania.

Słowa kluczowe

wielokulturowy doradca narzędzie kultura edukacyjna

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ALHEIT P., 2002, „Podwójne oblicze” całożyciowego uczenia się: dwie analityczne perspektywy „cichej rewolucji”, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2(18).
 2. BARTHES R., 2012, Imperium znaków, Wyd. Aletheia, Warszawa.
 3. BAUMAN Z., 2011, Kultura w płynnej nowoczesności, Wyd. Perfekt, Warszawa.
 4. BAUMAN Z., 2012, To nie jest dziennik, Wyd. Literackie, Warszawa.
 5. BIESTA G., 2013, Od kultur uczenia się do kultur edukacyjnych. Wartości i sądy w badaniach pedagogicznych oraz w pracy nad postępami w kształceniu, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 1(61).
 6. BRON A., 2000, Floating as an Analytical Category in the Narratives of Polish Immigrants to Sweden, [in:] E. Szwejkowska Olsson, M. Bron, Jr. (eds.), Allvarlig debatt och rolig lek. En festskrift tillagnad A. Nils Uggla, Uppsala University.
 7. CAGLAR A., 2001 Constraining metaphors and the transnationalisation of spaces in Berlin, Journal of Ethnic and Migration Studies, nr 27(4).
 8. COLLINS S., ARTHUR N., 2010, Culture-infused counselling: A fresh look at a classic framework of multicultural counselling competencies, Counseling Psychology Quarterly, nr 23(2).
 9. DONNAN H., WILSON Th., 2007, Granice tożsamości, narodu, państwa, tłum. M. Głowacka-Grajper, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 10. FOUCAULT M., 2013, Nadzorować i karać, Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Wyd. Aletheia, Warszawa.
 11. GIDDENS A., 2008, Konsekwencje nowoczesności, tłum. E. Klekot, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. JAWORSKA-WITKOWSKA M., 2011, Próby czytania pedagogicznego po „śladach” i „tropach” kultury, Nurty pedagogii. Naukowe, dyskretne, odlotowe, [w:] M. Jaworska-Witkowska, Z. Kwieciński, Kraków, Impuls.
 13. KARGULOWA A., 2010, Zmiany w polskim poradnictwie, Edukacja Dorosłych, nr 1(62).
 14. KARGULOWA A., 2013, (Trans)formacja struktur doświadczenia, wiedzy, działania w sytuacji poradniczej, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 1(61).
 15. MALEWSKI M., 2003, Poradnictwo wobec zmieniających się wzorów życia ludzkiego, [w:] B. Wojtasik, A. Kargulowa (red.), Doradca – profesja, pasja, powołanie?, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych, Warszawa.
 16. MATYNIA E., 2008, Demokracja performatywna, Wyd. Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław.
 17. MCADAM D., MCCARTHY J., MAYER Z. (red.), 1996, Comparative Perspectives on Social Movements: Political Opportunity, Mobilizing Structures and Cultural Framings, Cambridge University Press, New York.
 18. MILLER D., SLATER D., 2000, The Internet. An Ethnographic Approach, Berg, Oxford–New York.
 19. O’BRIEN R., 1992, Financial Integration: The End of Geography, Chatham House Pinter, London.
 20. SAVICKAS M.L., NOTA L., ROSSIER J., DAUWALDER J.-P., DUARTE M.E., GUICHARD J., SORESI S., VAN
 21. ESBROECK R., VAN VIANEN A.E.M., 2009, Life designing: A paradigm for career construction in the 21st century, Journal of Vocational Behavior, No. 75.
 22. SIARKIEWICZ E., 2010, Poradnictwo performatywne i inne formy pomocy w zdarzeniach krytycznych i doświadczeniach granicznych, [w:] M. Olejarz (red.), Dyskursy młodych andragogów nr 12, Wyd. UZ, Zielona Góra.
 23. SIARKIEWICZ E., E. TRĘBIŃSKA-SZUMIGRAJ, D. ZIELIŃSKA-PĘKAŁ, 2012, Edukacyjne prowokacje. Wykorzystanie etnografii performatywnej w procesie kształcenia doradców, Wyd. Impuls, Kraków.
 24. SŁOWIK A., 2006, Pozarządowa placówka kulturalno-wychowawcza Kids Kabin w Newcastle, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 1(33).
 25. SŁOWIK A., 2007, Common Ground – przykład pomocy imigrantom i azylantom w Wielkiej Brytanii, [w:] B. Kromolicka, A. Radziewicz-Winnicki, M. Noszczyk-Biernasiewicz (red.), Pedagogika społeczna w Polsce po 1989 roku, Wydawnictwo Śląskiej Wyższej Szkoły Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka, Katowice.
 26. SŁOWIK A., 2012a, „Mapowanie przestrzeni życiowej” – narzędziem pracy doradcy międzykulturowego. Refleksje nad autorskimi warsztatami przeprowadzonymi w Grecji i na Węgrzech, [w:] M. Olejarz (red.), Dyskursy młodych Andragogów XIII, Wyd. UZ, Zielona Góra.
 27. SŁOWIK A., 2012b, Udzielanie pomocy w poradnictwie międzykulturowym przy wykorzystaniu metody Mapowanie Przestrzeni Życiowej, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2(58).
 28. SŁOWIK A., 2012c, Specyficzność uczenia się na emigracji trzech fal polskiej emigracji, Rocznik Andragogiczny, Wyd. Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji Państwowego Instytutu Badawczego, Radom.
 29. SOLARCZYK-SZWEC H., 2010, Dorośli uczą się inaczej? W poszukiwaniu kategorii pojęciowych opisujących proces uczenia się dorosłych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 1(49).
 30. VERTOVEC S., 2012, Transnarodowość, Wyd. Uniwersytetu Jagielońskiego, Kraków.
 31. WOJTASIK B., 2000, Models of the vocational counsellor’s work performance: A polish perspective, International Journal for the Advancement of Counselling, No. 4(22).