Treść głównego artykułu

Abstrakt

Granice określające sferę prywatności w okresie adolescencji podlegają dużym przeobrażeniom. W tym czasie zostaje też ukształtowana funkcja samoświadomości. Korzystanie z nowych mediów może istotnie wpłynąć na formę tych zmian. Adolescenci publikują w mediach społecznościowych bardzo wiele osobistych informacji. Zakres tego zjawiska jest duży. Dorastający mają niską świadomość zagrożeń z tym związanych. Powstaje wobec tego potrzeba edukacji. Najskuteczniejszą formą kształcenia jest zaangażowana perswazja wychowawcza. Jej celem jest powstanie świadomej troski o określenie sfery prywatności. Emocjonalnym regulatorem wyznaczającym granicę prywatności jest optymalny poziom lęku społecznego.

Słowa kluczowe

nowe media prywatność kryzys adolescencyjny wychowanie

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ABOUJAOUDE E., 2012, Wirtualna osobowość naszych czasów. Mroczna strona e-osobowości, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 2. BRANICKI W., AUGUSTYNIAK E., 2011, Komunikacja zapośredniczona przez technologię a rozwój relacji interpersonalnych w czasie kryzysu adolescencyjnego, Kultura i Edukacja, 2(81).
 3. DĄBROWSKI K., 1986, Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa.
 4. ERIKSON E.H., 2000, Dzieciństwo i społeczeństwo, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 5. GRZEGORZEWSKA I., 2011, Odporność psychiczna dzieci i młodzieży – wyzwanie dla współczesnej edukacji, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 1(53).
 6. HALL C.S., LINDZEY G., 2002, Teorie osobowości, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 7. KĘPIŃSKI A., 2002, Lęk, Wydawnictwo Literackie, Kraków.
 8. LENHART A., 2012, Teens, Smartphones & Texting, Pew Research Center Internet and American Life Project, Washington.
 9. LIU C., ANG R.P., LWIN M.O., 2013, Cognitive, personality, and social factors associated with adolescents online personal information disclosure, Journal of Adolescence, No. 36.
 10. MCWILLIAMS N., 2009, Diagnoza psychoanalityczna, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.
 11. MADDEN M., CORTESI S., GASSER U., LENHART A., DUGGAN M., 2012, Parents, Teens, and Online Privacy, Pew Research Center Internet and American Life Project, The Brkman Center for Internet & Society at Harvard University, Washington.
 12. MADDEN M., LENHART A., CORTESI S., GASSER U., DUGGAN M., SMITH A., BEATON M., 2013, Teens, Social Media, and Privacy, Pew Research Center Internet and American Life Project, The Brkman Center for Internet & Society at Harvard University, Washington.
 13. PINSONNEAULT A., HEPPEL N., 1997–1998, Anonymity in Group Support Systems Research: A New Conceptualization, Measure, and Contingency Framework, Journal of Management Information Systems, Winter, Vol. 14, No. 3.
 14. SMETANA J. G., VILLALOBOS M., TASOPOULOS-CHAN M., GETTMAN D.C., CAMPIONE-BARR N., 2009, Early and middle adolescents’ disclosure to parents about activities in different domains, Journal of Adolescence, No 32.
 15. TADDEI S., CONTENA B., 2013, Privacy, trust and control: Which relationships with online self-disclosure?, Computers in Human Behavior, No. 29.
 16. TURKLE Sh., 2013, Samotni razem. Dlaczego oczekujemy więcej od zdobyczy techniki, a mniej od siebie nawzajem, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 17. ZIMBARDO P., 2008, Efekt Lucyfera. Dlaczego dobrzy ludzie czynią zło?, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.