Treść głównego artykułu

Abstrakt

Idea prezentowanego badania zasadza się na analizie i interpretacji opisów dorosłej kobiety i dorosłego mężczyzny, dokonanych przez studentów i studentki. Wychodzimy z założenia, że zadanie polegające na opisywaniu kobiety i mężczyzny aktywizuje kryteria, jakimi posługują się ludzie w konstruowaniu zarówno własnej tożsamości, jak i tożsamości innych. A ponieważ kryteria te nie mają charakteru esencjalnego, lecz są konstruowane społecznie, otrzymane dane mogą być wskaźnikiem aktualnie działających w środowisku studentów presji kulturowych na określone wzorce kobiecości i męskości. Ich poznanie było celem naszych badań.

Słowa kluczowe

tożsamość męskość kobiecość stereotypy płciowe

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. BEM S.L., 1977, Androgyny vs. the Tight Little Lives of Flluffy Women and Chesty Men, [in:] E. Morrison, V. Borosage (eds.), Human Sexuality. Contemporary perspectives, Mayfield Publishing Company.
 2. BEM S.L., 1994, Androgynia psychiczna a tożsamość płciowa, [w:] P.G. Zimbardo, F.L. Ruch, Psychologia i życie, tłum. J. Radzicki, PWN, Warszawa.
 3. BEM S.L., 2000, Męskość. Kobiecość. O różnicach wynikających z płci, tłum. S. Pikiel, GWP, Gdańsk.
 4. BRZEZIŃSKA A., 2000, Społeczna psychologia rozwoju, Scholar, Warszawa.
 5. CHOMCZYŃSKA-MILISZKIEWICZ M., 2002, Edukacja seksualna w społeczeństwie współczesnym. Konteksty pedagogiczne i psychospołeczne, UMCS, Lublin.
 6. CZERNIAWSKA M., 2010, Zmiany wartości i postaw młodzieży w okresie przeobrażeń ustrojowych. Kolektywizm versus indywidualizm. Studium interdyscyplinarne, Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej, Białystok.
 7. FUSZARA M., 2008, Nowi mężczyźni? Zmieniające się modele męskości we współczesnej Polsce, Trio, Warszawa.
 8. GOLDBERG H., 2000, Wrażliwy macho. Mężczyzna 2000, tłum. P. Kołyszko, Diogenes, Warszawa.
 9. GRZEGOREK T., 2000, Tożsamość a poczucie tożsamości. Próba uporządkowania problematyki, [w:] A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 10. MAJCZYNA M., 2000, Podmiotowość a tożsamość, [w:] A. Gałdowa (red.), Tożsamość człowieka, Wydawnictwo UJ, Kraków.
 11. MANDAL E., 2000, Podmiotowe i interpersonalne konsekwencje stereotypów związanych z płcią, Uniwersytet Śląski, Katowice.
 12. MANDROSZ-WRÓBLEWSKA J., 1988, Tożsamość i niespójność Ja a poszukiwanie własnej odrębności, Ossolineum, Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk, Łódź.
 13. MELOSIK Z., 2002, Kryzys męskości w kulturze współczesnej, Wolumin, Poznań.
 14. WOJCISZKE B., 2010, Sprawczość i wspólnotowość. Podstawowe wymiary spostrzegania społecznego, GWP, Gdańsk.