Treść głównego artykułu

Abstrakt

Zgodnie z cytowanymi badaniami wzrasta liczba osób pełnoletnich pozostających w gniazdach rodzinnych i nie podejmujących decyzji o usamodzielnieniu się. Sytuacja ta skłania do tworzenia nowych terminów mających na celu określenie sposobu funkcjonowania młodego człowieka zyskującego miano kidultsa żyjącego w zagraconym gnieździe.


W odwołaniu do procesu desomatyzacji można doszukać się przyczyn powyższego stanu rzeczy w nieprawidłowościach relacji niemowlęcia z obiektem pierwotnym. Ponadto, kulturowy wzorzec kochania bywa utożsamiany z karmieniem, które przyjmuje rolę kompensacji relacji emocjonalnej i tworzenia więzi z dzieckiem, do której matka bywa niezdolna. W ten oto sposób deprywacja potrzeb z okresu niemowlęcego bywa sztucznie podtrzymywana karmieniem dorosłego człowieka, dającym ułudę rodzinnej bliskości i skłaniającym do pozostawania w rodzinnym gnieździe.

Słowa kluczowe

gniazdownik kidults generacja bumerang separacja desomatyzacja

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. ALWIN D.F., 1988, From Obidience to Autonomy: Changes in Traits Desired in Children, Public Opinion Quarterly, vol. 52, Oxford.
 2. AQUILINO W.S., 1991, Family structure and home-leaving: A further specification of the relationship, Journal of Marriage and the Family, 53.
 3. BARRIE J.M., 1991, Przygody Piotrusia Pana. Piotruś Pan w Ogrodach Kensingtońskich, Wydawnictwo Dolnośląskie, Wrocław.
 4. BEE H.L., 2004, Psychologia rozwoju człowieka, Zysk i S-ka, Poznań.
 5. BRUN B., 1995, Piotruś Pan – wiecznie fruwające dziecko, [w:] B. Brun, E.W. Pedersen, M. Runberg, (red.), Symbole duszy, Agencja Wydawnicza J. Santorski & Co., Warszawa.
 6. ERIKSON E.H., 2002, Dopełniony cykl życia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań.
 7. Ewangelia wg św. Jana, 2012, [w:] Pismo Święte, Wydawnictwo Pallottinum, Warszawa.
 8. FRANZ M.-L. von, 1981, Puer aeternus, Sigo Press, Santa Monica.
 9. FREUD Z., 2007, Psychologia nieświadomości, Wydawnictwo KR, Warszawa.
 10. FROMM E., 1997, O sztuce istnienia, PWN, Warszawa–Wrocław.
 11. HALIŃSKA M., 2013, Zagracone dzieciństwo, Charaktery, 12.
 12. JUNG C.G., 2002, Science of Mythology, Routledge, London.
 13. MASLOW A., 1990, Motywacja i osobowość, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa.
 14. MAZUŚ M., 2013, Gniazdownicy, Polityka, 43.
 15. SCHIER K., 2009, Piękne brzydactwo. Psychologiczna problematyka obrazu ciała i jego zaburzeń, Wydawnictwo Scholar, Warszawa.
 16. ULICKA L., 2012, Daniel Stein, tłumacz, Świat Książki, Warszawa.