Treść głównego artykułu

Abstrakt

W artykule analizuję rolę uniwersytetu w ramach fabryki bioprodukcyjnej, jaką jest metropolia. Bazując na koncepcji A. Negriego i M. Hardta, wskazuję, jak przyczynia się do rozpowszechniania pedagogiki długu, transferu dóbr wspólnych produkowanych przez wielość oraz rozpowszechniania współczesnych form kontroli i dyscypliny. Pokazuję, że pedagogika długu jest elementem neoliberalnego zarządzania, a uniwersytet jedną z maszyn reformujących. Zgodnie z tezą o braku zewnętrzności oraz tezą o dwoistości fabryki bioprodukcyjnej wskazuję na możliwą praktykę oporową.

Słowa kluczowe

dwoistość metropolii fabryka bioprodukcyjna ideologia liberalna pedagogika długu

Szczegóły artykułu

Referencje

 1. AGAMBEN G., Metropolis, tłum. J. Majmurek, The European Graduate School (dok. elekt.) dostęp: http://www.egs.edu/faculty/giorgio-agamben/articles/metropolis-polish/
 2. Autonomous Students at The Cuny Graduate Center 2012, Five Theses on the Student Strike, Tidal, No 2.
 3. BROWN M., HAUGHWOUT A., LEE D., MABUTAS M., VAN DER KLAAUW W., Grading Student Loans, Liberty Street Economics, Strona Federal Reserve Bank of New York (dok. elektr.), dostęp: http://libertystreeteconomics.newyorkfed.org/2012/03/grading-student-loans.html#.U9jLv7EZKQI.
 4. BS, Pikieta w sprawie sprzątaczek przed UAM, 10.03.2014, epoznań (dok. elektr.), dostęp: http://www.epoznan.pl/news-news-47649-Pikieta_w_sprawie_sprzataczek_przed_UAM
 5. BUTLER J., 2011, For and Against Precarity, Tidal, No. 1.
 6. CAFFENTZIS G., 2010, Hoisting the “knowledge bank” on its own petard. The World Bank and the double crisis of african universities, EduFactory web journal, zero issue.
 7. CHESNAIS F., 2012, Bezprawne długi. Jak banki sterują demokracją, tłum. L. Mazur, J. Szygiel, Instytut Wydawniczy Książka i Prasa, Warszawa.
 8. DELEUZE G., 2014, Spinoza. Filozofia praktyczna, tłum. J. Brzeziński, PWN, Warszawa.
 9. EATON Ch., DIOUN C., GODOY D.S., GOLDSTEIN A., HABINEK J., Borrowing Against the Future: The Hidden Cost of Financiag U.S. Higher Education, strona Debt and Society (dok. elektr.), dostęp: http://debtandsociety.org/publication/borrowing_against_the_future/
 10. FEDERICI S., 2013, Commoning Against Debt, Tidal, No. 4.
 11. Folks from strike debt 2012, Strike Debt!, Tidal, No. 3.
 12. FOUCAULT M., 1998, Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, tłum. T. Komendant, Warszawa 1998.
 13. GOBEL R., 2010, Graduation Debt: How to Manage Student Loans and Live Your Life, Wiley Publishing, Hoboken, New Jersey.
 14. HARDT M., 2013, Wall Street, war Street, Debt Machine, Tidal, No. 4.
 15. HARDT M., NEGRI A., 2005, Imperium, tłum. S. Ślusarski, A. Kołbaniuk, Warszawa.
 16. HARDT M., NEGRI A., 2012, Rzeczpospolita, tłum. Praktyka Teoretyczna, Ha!art., Kraków.
 17. HARNEY S., MOTEN F., 2013, The Undercommons. Figurative Planning and Black Study, Minor Compositions, Wivenhoe, New York, Port Watson.
 18. JAŁOWIECKI B., 2007, Fragmentaryzacja i prywatyzacja przestrzeni, [w:] B. Jałowiecki, W. Łukowski (red.), Gettoizacja polskiej przestrzeni miejskiej, Wydawnictwo SWPS Academica, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
 19. JUSKOWIAK P., 2011, Kto ma prawo do biopolis? Agamben, Negri i spór o metropolię, Praktyka Teoretyczna, nr 2–3.
 20. KOWZAN P., 2012, Dług jako „trojan” wychowania: kryzys finansowy i skandal na Islandii, The Space, nr 1.
 21. KOWZAN P., Kredyty studenckie w Polsce, EduFactory Polska, ha!art (dok. elektr.) dostęp: http://www.ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1673-piotr-kowzan-kredyty-studenckie-w-polsce.html
 22. MASON P., 2013, Skąd ten bunt? Nowe światowe rewolucje, tłum. M. Sutowski, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 23. MCWATERS SHELDON W., 2005, The Canadian Student Survival Financial Guide. A comprehensive handbook on financing your education, managing your expenses and planning for a debt-free future, Insomniac press. Toronto, Ontario, Kanada.
 24. MIESSEN M., 2013, Koszmar partycypacji, tłum. M. Choptiany, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Warszawa 2013.
 25. MIROWSKA-ŁOSKOT U., 2014, Uniwersytety wychodzą na prostą. Kosztem cięć, Gazeta Prawna, 22.07, (dok. elektr) dostęp: http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/811378,uniwersytety-wychodzana-prosta-kosztem-ciec.html
 26. NAWRATEK K., 2008, Miasto jako idea polityczna, ha!art, Kraków.
 27. O’CONNELL B., 2004, Free Yourslef From Student Loan Debt. Get Out from Under Once and for All, Dearborn, USA.
 28. OZZIP, Sprzatnąć wyzysk – sprzątaczki w sądzie (dok. elektr.), dostęp: http://ozzip.pl/teksty/informacje/wielkopolskie/item/1774-sprzatnac-wyzysk-sprzataczki-w-sadzie.
 29. POTULICKA E., 2013, Reforma uniwersytetów amerykańskich – czas przetrwania, Rocznik Pedagogiczny 36.
 30. Praktyka Teoretyczna, List otwarty w sprawie warunków zatrudniania przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, strona Praktyki Teoretycznej (dok. elektr.), dostęp: http://www.praktykateoretyczna.pl/list-otwarty-w-sprawie-sposobu-zatrudniania-na-uam/
 31. REWERS E., 2005, Post-polis. Wstęp do filozofii ponowoczesnego miasta, Universitas, Kraków.
 32. RIFKIN J., 2005, Europejskie marzenie, tłum. W. Falkowski, A. Kostarczyk, Nadir, Warszawa.
 33. ROGGERO G., 2011, The Production of Living Knowledge. The Crisis of the University and the Transformation of Labor in Europe and North America, tłum. E. Brophy,Temple University Press, Philadelphia.
 34. ROTH M., 2012, List rezygnacyjny z amerykańskiego snu, [w:] C. Blumenkranz i in. (red.), Occupy! Sceny z okupowanej Ameryki, tłum. B. Szelewa, Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 35. SHUKAITIS S., 2011, Strajk w sztuce i metropolitalna fabryka, tłum. P. Juskowiak, [w:] Wieczna Radość. Ekonomia polityczna społecznej kreatywności, Fundacja bęc zmiana, Warszawa.
 36. SŁAWEK T., 2010, Miasto. Próba zrozumienia, [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków.
 37. SŁAWEK T., 2011, Autonomia, kształcenie, dług, [w:] C. Kościelniak, J. Makowski (red.), Wolność, równość, uniwersytet, Instytut Obywatelski, Warszawa.
 38. STAŃCZYK P., 2013, Człowiek, wychowanie i praca w kapitalizmie. W stronę krytycznej pedagogiki pracy, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk.
 39. Student Loan Debt by Age Group, strona Federal Reserve Bank of New York (dok. elektr.), dostęp: http://www.newyorkfed.org/studentloandebt/
 40. SZWABOWSKI O., 2014, Poza prywatne i publiczne w dyskusji o edukacji wyższej (i nie tylko), Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, nr 2.
 41. TARI M., 2011, 20 tez o obaleniu Metropolii, tłum. M. Ratajczak, tłum. przejrzał S. Królak, Praktyka Teoretyczna, nr 2–3.
 42. WILLIAMS J., „Pedagogika długu”, przeł. P. Kowzan, M. Zielińska, EduFactory Polska (dok. elektr.), dostęp: http://ha.art.pl/prezentacje/39-edufactory/1659-jeffrey-williams-pedagogika-dlugu.html
 43. WILLIAMS R., 2010, Miasto ciemności i światła, tłum. T. Rachwał, [w:] E. Rewers (red.), Miasto w sztuce – sztuka miasta, Universitas, Kraków.
 44. WINTER, 2012, On Debt and Privilege, Tidal, No. 3.
 45. WOLANIUK A., 2010, Uniwersytety i ich rola w organizacji przestrzeni, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.