Treść głównego artykułu

Abstrakt

Leśne przedszkola znacząco różnią się od tradycyjnych placówek, co implikuje konieczność posiadania przez nauczycielki (-i) tych alternatywnych ośrodków specyficznych kompetencji oraz spełniania innych wymagań niż wychowawcy w tradycyjnych przedszkolach.


Artykuł przybliża sylwetkę nauczycielki(-a) leśnego przedszkola, ukazuje stawiane przed nią (nim) oczekiwania i warunki pracy w lesie. Zwrócono również uwagę na zakres podstawowej wiedzy nauczyciela „Waldkindergarten”, rozpoznawanie niebezpieczeństw w lesie oraz dziecięce lęki wobec przyrody. Ukazano także osobę wychowawcy jako animatora zmysłowego postrzegania świata przez dzieci.

Słowa kluczowe

leśne przedszkole przyroda animizm umiejętności nauczyciela

Szczegóły artykułu

Referencje

  1. BUDNIAK A., 2009, Edukacja społeczno-przyrodnicza dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym szkolnym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków.
  2. GEBHARD U., 1994, Kind und Natur, Westdeutscher Verlag, Opladen.
  3. HAEFNER P., 2002, Natur- und Waldkindergaerten in Deutschland – eine Alternative zum Regelkindergarten in der vorschulischen Erziehung, Unveröffentlichte Doktorarbeit an der Universität Heidelberg, Buergstadt.
  4. KOELLNER S., LEINERT C., 1998, Waldkindergaerten. RIWA-Verlag, Augsburg.
  5. MIKLITZ I., 2007, Der Waldkindergarten. Dimensionen eines paedagogischen Ansatzes, Cornelsen Verlag Scriptor, Berlin–Duesseldorf–Mannheim.
  6. Naturschutz – Zentrum Hessen Projekt GmbH und Büro für Umweltpädagogik und Umweltbildung: Kindergarten in Wald, Materialien der Umweltbildungsbörse, H. 6,Wetzlar 1999.
  7. NEUMANN A.B., 1999, Waldfuehlungen. Das ganze Jahr den Wald erleben, Oekotopia Verlag, Muenster.
  8. REINIGER R., 1969, Das Problem der Ethik, [in:] W. Stegmüller (Hrsg.), Hauptstroemungen der Gegenwertphilosophie, Verlag Kroener, Stuttgart.
  9. SAUDHOF K., STUMPF B., 1998, Mit Kindern in den Wald, Oekotopia Verlag, Muenster.
  10. WASILEWSKA G., 1968, Zabawy w lesie i na łące, [w:] M. Dmochowska (red.), Przyroda w wychowaniu przedszkolnym, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.