Opublikowane: wrz 30, 2017

Pacjent, klient, homo consultans – perspektywa andragogiczna

7-20 Alicja Kargulowa
pdf
17

Polityka winy i wstydu jako element neoliberalnego urządzania ubogich

21-34 Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Longina Strumska-Cylwik
pdf
13

Przywództwo w świetle etyki stosowanej. Zastosowanie coachingu w procesie kształcenia liderów (przywódców)

35-46 Monika Chmielecka, Robert Boroch
pdf
12

Wspieranie rozwoju mądrości – utopia czy realne możliwości?

47-64 Dominik Borawski
pdf
10

Style humoru a wypalenie zawodowe pedagogów resocjalizacyjnych

97-116 Anna Karłyk-Ćwik
pdf
9

Dziecko w przestrzeni aksjologicznej

133-142 Małgorzata Kunicka
pdf
12