Opublikowane: gru 31, 2018

Pedagogika w poszukiwaniu Innego rozumu. Ku krytyce pojęcia rozumu instrumentalnego

7-28 Magdalena Archacka
pdf
41

Zamieszkiwanie i tożsamość. Dyspozytyw domu w urządzaniu jego mieszkańców

29-39 Małgorzata Lewartowska-Zychowicz, Longina Strumska-Cylwik
pdf
41

(Prze)żyć z cukrzycą w szkole

87-97 Halina Nowakowska, Małgorzata Lewartowska-Zychowicz
pdf
138

Różnice pomiędzy oceną zachowania dziecka wychowującego się w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jako instytucji pieczy zastępczej a dziecka wychowywanego w rodzinie

99-112 Małgorzata Gamian-Wilk, Kamila Madeja-Bień, Sylwia Domagała-Jędrzejewska
pdf
29

Autoportret w nie-hermeneutycznym zwierciadle

115-143 Wojciech Kruszelnicki
pdf
16